Εξωσωματική και Τράπεζες σπέρματος

Πολλά ζευγάρια προκείμενου να προχωρήσουν στην μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να χρησιμοποιήσουν σπέρμα από δότη. Συνήθως όταν δεν καθίσταται εφικτή η απομόνωση σπερματοζωαρίων από τον άνδρα ή αν τα σπερματοζωάρια του δεν οδηγούν στην επιτυχή γονιμοποίηση των ωαρίων in vitro.

Σήμερα με την ύπαρξη μιας μεγάλης λίστας τραπεζών σπέρματος η εύρεση και αγορά δειγμάτων από δότη απαιτεί χρόνο αλλά και προσοχή καθώς υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Ανάλογα με την μέθοδο εξωσωματικής συνίσταται η χρήση συγκεκριμένων δειγμάτων προκειμένου να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Επικοινωνείστε μαζί μας να σας βοηθήσουμε στην επιλογή σας!